در هر شغلی هستی ترفندهای جذب مشتری رو یاد بگیر..

ترفندهای جذب مشتری با تکنیک ITT

  • 54 مقاله در این گروه
تبلیغ خنده دار و عجیبو غریب سایپا+فیلم
گاوبنفش در فرش قرمز جشنواره فجر+ فیلم
سه اصل اعجاب انگیز برای افزایش مشتری
ردکارپت محصولات
هجو تبلیغ
پشت پرده پیتزاهای متری+ عکس

پشت پرده پیتزاهای متری+ عکس

متن: گیمیفیکیشن و بازاریابی چریکی

ادامه متن