همه فروشنده ایم، اگه درآمدت کمه بدون فروشنده خوبی نیستی، پس فروشنده شو..

افزایش درآمد با تکنیک itt

  • 44 مقالات در این گروه
4 راز تبلیغ اسنپ فود که نمی دانید
خام فروشی نکن عزیز
نظریه های ذهنی افزایش درآمد+فیلم
بازاریابی بدون سانسور+نمونه فیلم
عنوان نویسی با اغراق+فیلم

عنوان نویسی با اغراق+فیلم

متن: عنوان نویسی با اغراق

ادامه متن

بازاریابی چریکی چیست؟+فیلم
تکنیک ITT چیست؟
تئوری سوسک چیست؟