همه فروشنده ایم، اگه درآمدت کمه بدون فروشنده خوبی نیستی، پس فروشنده شو..

ایجاد درآمد با تکنیک nlp

  • 11 مقالات در این گروه
درخت مسواک و کسبوکار میلیاردی

درخت مسواک و کسبوکار میلیاردی

متن: مسواکی که خمیردندان نمی خواهد تولید کن..

ادامه متن

رترو مارکتینگ چیست؟
بازاریابی نوستالژی

بازاریابی نوستالژی

متن: بازاریابی نوستالژی چیست؟

ادامه متن

حقایقی عجیب درباره اقتصاد مقاومتی که به ما برعکس آن را گفته اند!

حقایقی عجیب درباره اقتصاد مقاومتی که به ما برعکس آن را گفته اند!

متن: راه اندازی کسب و کار بر پایه اقتصاد مقاومتی

ادامه متن

پالونیا درختی که دلار میوه میدهد
nlp چیست؟ حقایقی عجیب در مورد شغل فعلی شما...